Ansvarsfördelning

I våra stadgar finns beskrivet hur bostadsrättshavaren på egen bekostnad skall hålla lägenheten i gott skick.

I nedanstående länk finns tolkning av den paragrafen.

Tolkning av paragraf 28 i Stadgarna