Boendeinformation

Här hittar du kortfattad information sorterad i bokstavsordning om ditt boende i BRF Strandparken.

Bastu

Bastu och relaxavdelning finns i källaren på Tallvägen 3. Boka din tid på listan utanför bastun. Elektronisk nyckel till bastun får du genom att ta kontakt med vicevärden.

Biljardlokalen

Föreningen har en biljardlokal i källaren på Tallvägen 3. Boka din tid på listan utanför lokalen. Elektronisk nyckel till biljarden får du genom att ta kontakt med vicevärden.

Bouleplan

Finns nedanför området mot stranden.

El-abonnemang

Föreningen har ett gemensamt elavtal för samtliga medlemmar. Detta innebär att varje medlem slipper grundavgiften till elleverantören, samt den fasta avgiften till nätägaren. Du betalar endast för din elförbrukning. Mätarna läses av en gång per år och avgiften beräknas preliminärt grundat på föregående årsförbrukning. Efter avläsning sker en justering av avgiften, med en ökning om förbrukningen varit högre än beräknat eller med en minskning om du haft en lägre förbrukning. Elavgiften debiteras som ett tillägg på månadsavgiften i januari.

Gemensamhetsel

Föreningen har sk gemensamhetsel. Det innebär att föreningen betalar de fasta avgifterna och fördelar ut dem på respektive lägenhet med jämn utifrån lägenhetens storlek och förbrukning. En preliminär elavgift dras på varje månadsavi och en avstämning sker årsvis. Om man har betalat för mycket får man tillbaka pengar och tvärtom.

Elektronisk nyckel till bastu, gym, biljard

Samma elektroniska nyckel gäller för alla ovanstående utrymmen. Elektronisk nyckel får du genom att ta kontakt med vicevärden

Fastighetskötsel , Tel 070-647 03 51

Styrelsen ansvarar för föreningens yttre och inre skötsel. Våra fastighetsskötare Greger Bylund och Alexander Berglund är heltidsanställda. De finns till hands under dagtid

07.00 – 16.00, måndag till torsdag. Fredagar finns de på plats 07.00 – 14.00. Vid akuta situationer eller om något händer som kräver omedelbar åtgärd ska de direkt kontaktas, annars är de lediga på lördagar och söndagar. Eventuell felanmälan / önskemål / förbättringsförslag kan göras och lämnas i brevlådan utanför kontorsdörren. Det går också bra att maila direkt till strandparken@telia.com med felanmälan / önskemål / förbättringsförslag.

Förvaring av cyklar

I bottenvåningen i varje hus finns utrymmen med separat ingång. Din lägenhetsnyckel passar även till ditt cykelrum. Cyklar ska vara märkta med namn och lägenhetsnr.

Förråd

Varje lägenhet har tillgång till förråd. De flesta har förråd på sitt våningsplan som kan öppnas med lägenhetsnyckeln. Ytterligare förråd finns i källaren, det kräver en särskild nyckel.

Försäkring

Personlig hemförsäkring måste du teckna själv. Det speciella bostadsrättstillägget som finns, tecknas av föreningen centralt.

Grovtvättstuga

Föreningen har en grovtvättstuga vid entrén Tallvägen 5B. Du bokar tid på listan i tvättstugan.

Gym

Föreningen har ett litet gym på Tallvägen 5. Där finns roddmaskin, löpband, motionscykel, crosstrainer, smithmaskin och en kabelmaskin. Du bokar tid på listan utanför lokalen. Observera att det endast är tillåtet att använda inneskor i lokalen. Elektronisk nyckel får du genom att ta kontakt med vicevärden.

Hyror

Hyror betalas månadsvis och du får inbetalningsavier kvartalsvis. Vill du betala via autogiro, kontakta Castor, tel 060-12 80 00 eller anmäl det hos din internetbank.

Internet och TV

Föreningen har avtal om TV-utbud och kollektivt bredband (500/50) via Sappa. Digitalbox och router som behövs för de digitala kanalerna ingår i avtalet för samtliga föreningens hushåll. Om så önskas kan bredband beställas från Telia. För mer information kan du läsa på Sappas respektive Telias hemsidor.

Lägenhetsbesiktning och underhållsarbeten

Vid uppmaning från föreningen är lägenhetsinnehavaren skyldig att lämna tillträde till lägenheten för utförande av arbeten och besiktning.

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev delas ut vid fyra tillfällen per år. Där informerar vi om viktiga händelser och arbeten som är aktuella inom föreningen. Nyhetsbreven läggs också ut på Strandparkens hemsida.

Odlingslotter

Nedanför området mot stranden intill boulebanan finns odlingslådor. Kontakta vicevärden för mer information om du är intresserad av tillgång till en låda.

Ombyggnad och reparationer

Bostadsrättsinnehavare får inte utföra större ombyggnader eller installationer i lägenheten utan att få godkänt från styrelsen. Alla planerade förändringar skall först anmälas till styrelsen. Efter godkännande skall alla arbeten utföras fackmannamässigt och enligt de anvisningar som finns i bl a Svensk Byggnorm.

Parkering, motorvärmarplatser och gästparkering

Föreningen har ett varmgarage med några laddstationer. På parkeringsdäcket finns motorvärmarplatser samt gästparkering. Gäster hänvisas till mitten på parkeringsdäcket där det är fritt att stå mellan 06.00 – 24.00. Ska gästerna övernatta krävs parkeringstillstånd som skall vara placerat i framrutan. Till varje bostadsrätt ska det finnas ett sådant tillstånd. På korttidsparkeringen inne i området får man stå i maximalt 2 timmar. Det finns även laddstationer inom området för gäster.

Kontakta vicevärden vid önskemål om bilplats och utlämning av parkeringsbevis.

Portkod

Kodläsare finns vid samtliga entrédörrar. Koden fungerar mellan 06.00 – 21.00. Koden byts ett par gånger per året, bostadsrättsägare informeras innan det sker ett kodbyte.

Snickeri

Föreningen har ett hobbyrum/snickeri som ligger inne i garaget. Nyckel till snickeriet hämtas ut mot en depositionsavgift hos vicevärden.

Sophantering

Det är viktigt att sortera rätt eftersom det påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och i slutändan hyran. I föreningen finns tre grovsoprum, observera anslagen på dörrarna där du kan se vad som kan lämnas i grovsoprummen (t ex batterier och lampor) och vad du själv måste lämna på kommunens miljöstationer.

Det finns ett antal moloker med kärl för hushållssopor och kärl för komposterbart avfall. Påsarna för komposterbart avfall hämtas på mataffärer, närmast är hos Coop Extra.

Det finns utanför Tallvägen 5 moloker för källsortering av förpackningar av olika slag.

Säkerhet och nycklar

För att behålla en hög säkerhetsnivå i föreningen är det viktigt att alla följer uppställda regler.

Lämna inte ut portkod till obehöriga. Alla lås är skyddade genom att inga nycklar eller låscylindrar kan tillverkas utan att en nyckelrekvisition erhållits från föreningens vicevärd. Vid varje lägenhetsöverlåtelse/försäljning är säljaren ansvarig för att antalet nycklar som överlämnats till köparen överensstämmer med det antal som erhållits och tillverkats för lägenheten. Om antalet nycklar inte överensstämmer med de erhållna, är säljaren ansvarig för att byta till en ny låscylinder och nödvändigt antal nycklar på egen bekostnad.

Tvättstugor

På varje våningsplan finns en tvättstuga som delas av de fyra lägenheterna på planet. Kom överens med dina grannar om hur ni sköter städning och utrustning, så blir grannsämjan bra. Varje användare ansvarar för att städningen uppfyller det ni kommit överens om. Anmäl snarast problem med maskiner till vicevärden. Det finns en gemensam Grovtvättstuga på bottenvåningen vid entrén vid Tallvägen 5B.

Uteplats

Föreningen har en uteplats där det finns bord och stolar samt en grill. Grillen låser du upp med din lägenhetsnyckel. Alla boende får använda uteplatsen. Det går inte att reservera uteplatsen utan vi får samsas om utrymmet. Vi lämnar förstås uteplatsen städad och i fint skick efter att vi nyttjat den.

Vicevärd

Vår vicevärd är Greger Bylund och honom når du på telnr. 070-647 03 51

Vävstuga

I föreningen finns en vävstuga i källaren på Tallvägen 3B. Kontakta Kajsa Westberg, tel 070-650 51 79 för information om hur du gör för att delta i vävstugegruppen.

Övernattningslägenheter

Föreningen har två övernattningslägenheter på Tallvägen 5B och Tallvägen 9A, som kan hyras vid behov. Lägenhetshyran är 200 kr/dygn. Betalas helst kontant eller via swish, på nr 070-647 03 51

Regler:

  • Lägenheten kan bokas av föreningens medlemmar i medlemmens namn. Medlemmen är ansvarig för lägenheten under den bokade tiden. Lägenheten lämnas väl städad och rengjord enligt de regler som satts upp i lägenheten
  • Husdjur liksom rökning är inte tillåtet i lägenheten.
  • Bokning för ett dygn gäller från kl. 12.00 den dag lägenheten ska börja utnyttjas, till kl. 12.00 nästa dag.
  • Lägenheten är avsedd för korttidsboende. Lägenheten får därför inte bokas för mer än sju dagar i följd.
  • Bokning av lägenheten sker hos vicevärden. Nyckel hämtas och kvitteras på kontoret, Tallvägen 5.
  • Återlämna nyckeln i lådan utanför kontoret.

Här finns ovanstående information i ett dokument som kan skrivas ut.

Välkommen till BRF 2022-05-21