Boendeinformation

Här hittar du nyttig information om ditt boende i BRF Strandparken.

Förvaring av cyklar

I bottenvåningen i varje hus finns utrymmen med separat ingång. Din lägenhetsnyckel passar även till cykelrummet.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd på våningsplanet dit din lägenhetsnyckel passar, samt ett förråd i källaren dit det krävs separat nyckel.

TV, internet och telefoni

Föreningen har avtal om TV-utbud och kollektivt bredband (500/50) via Sappa from 2021-09-01. Digitalbox som ingår i avtalet tillhandahålls samtliga föreningens hushåll, som behövs för de digitala kanalerna. Internet kan du beställa via Telia eller Sappa. Fast telefoni beställer du också via Telia eller Sappa. Läs mer på Sappas hemsida och på Välkomstbrev_Strandparken.

Lägenhetsbesiktning/underhållsarbeten

Vid uppmaning från föreningen är lägenhetsinnehavaren skyldig att lämna tillträde till lägenheten för utförande av arbeten och besiktning.

Parkering, motorvärmarplatser, bilplatser och garage

Föreningen har ett varmgarage med 143 platser samt ett antal laddstationer. På parkeringsdäcket finns 175 platser. Till varje bostadsrättslägenhet ingår ett parkeringstillstånd för besöksplatser. Kontakta vicevärden vid önskemål om bilplats.

Säkerhet och nycklar

För att behålla en hög säkerhetsnivå i föreningen är det viktigt att alla följer uppställda regler.

Lämna inte ut portkod till obehöriga. Alla lås är skyddade genom att inga nycklar eller låscylindrar kan tillverkas utan att en nyckelrekvisition erhållits från föreningens vicevärd. Vid varje lägenhetsöverlåtelse/försäljning är säljaren ansvarig för att antalet nycklar som överlämnats till köparen överensstämmer med det antal som erhållits och tillverkats för lägenheten. Om antalet nycklar inte överensstämmer med de erhållna, är säljaren ansvarig för att byta till en ny låscylinder och nödvändigt antal nycklar på egen bekostnad.

Sophantering

Föreningen har sopsortering med följande fraktioner: Hushållssopor, tidningspapper, pappersförpackningar/wellpapp, plast, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, batterier, glödlampor och matavfall. Viktigt att sortera rätt eftersom det påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och i slutändan hyran. I föreningen finns 3 rum för grovsopor, observera anslagen på dörrarna där du kan se vad som kan lämnas i grovsoprummen och vad du själv måste lämna på kommunens miljöstationer.

Tvättstugor

På varje våningsplan finns en tvättstuga som delas av de fyra lägenheterna på planet. Kom överens med dina grannar om hur ni sköter städning och utrustning, så blir grannsämjan bra. Varje användare ansvarar för att städningen uppfyller det ni kommit överens om. Anmäl snarast problem med maskiner till fastighetsskötaren.

Här hittar du mera information som du kan ha nytta av:

Välkommen till Strandparken, informationshäfte