Årsmöte 2021 för Brf Strandparken

Årsmötet 2021 är planerat att ske torsdagen den 20:e maj.  Med bakgrund av Covid19-läget så kommer mötet med största sannolikhet att genomföras på motsvarande sätt som mötet 2020.

Eventuella motioner behöver vara inlämnade senast 6 veckor innan mötet (7/4). Motioner kan lämnas i expeditionens brevlåda, alternativt skickas med e-mail till strandparken@telia.com.

Mer information om årsmötet kommer att sättas upp i respektive trapphus.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen