Frågor & svar

Här finner du några vanliga frågor som ofta ställs. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”För boende”.

-För att få en garage-, motorvärmare- eller bilplats vart vänder jag mig och är det kö till dessa?

-Vänd dig till föreningens vicevärd. Till garageplatserna är det kö, bilplats med eller utan motorvärmare kan erhållas direkt.

-Hur gör jag för att få bredbandsuppkoppling och telefoni?

-Ring Telia 90200 för att få bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ring Com Hem 90222 för att få bredbandsuppkoppling via koaxialkabel (TV-uttaget).

-IP-telefoni kan du få via både Telia och Com Hem.  

-Jag skall bygga om i min lägenhet. Vad behöver jag göra innan jag börjar?

-Du vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse med en formell förfrågan (skriftlig gärna med en enklare ritning)om att få göra de åtgärder du tänkt dig. Först efter besked (positivt eller negativt) kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner. Om du gör ingrepp i bärande väggar måste dessutom anmälan göras till kommunen, när du fått klartecken från föreningen.

-Jag har fått en vattenskada. Vem åtgärdar vad och vem betalar?

-Vår fastighetsskötare, kontaktar Polygon som gör en vattenskaderapport som sedan översänds till föreningens försäkringsbolag med ditt namn och lägenhetsnummer. Därefter kontaktar du föreningens försäkringsbolag (f n Länsförsäkringar), ditt försäkringsbolag avseende hemförsäkringen samt det kollektiva bostadsrättstillägget som finns hos föreningens försäkringsbolag (f n Länsförsäkringar). Därefter skall alla inblandade försäkringsbolag lösa detta sinsemellan. Du kommer att drabbas av kostnader, så du redan nu är förberedd på detta, bl a avskrivningar på ytskikt (åldersavdrag) m m.  

-Jag har fått en parkeringsbot men jag anser att den är felaktig

-Du vänder dig till Q-park för att lösa det med dem.