Frågor & svar

Här finner du några vanliga frågor som ofta ställs. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”För boende”.

-För att få en garage-, motorvärmare- eller bilplats vart vänder jag mig och är det kö till dessa?

-Vänd dig till föreningens vicevärd. Till garageplatserna är det kö, bilplats med eller utan motorvärmare kan erhållas direkt.

-Var kan jag läsa om vår nya leverantör av bredband och TV?

-Läs på Välkomstbrev_Strandparken, där tjänsterna beskrivs och där kontaktuppgifter finns för att kontakta Sappa.

-Hur gör jag för att få bredbandsuppkoppling och telefoni?

-Ring Telia 90200 för att få bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ring Sappa 0774-444 744, för att få bredbandsuppkoppling via koaxialkabel (TV-uttaget).

-IP-telefoni kan du få via både Telia och Sappa.  

-Jag skall bygga om i min lägenhet. Vad behöver jag göra innan jag börjar?

-Du vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse med en formell förfrågan (skriftlig gärna med en enklare ritning)om att få göra de åtgärder du tänkt dig. Först efter besked (positivt eller negativt) kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner. Om du gör ingrepp i bärande väggar måste dessutom anmälan göras till kommunen, när du fått klartecken från föreningen.

-Jag har fått en parkeringsbot men jag anser att den är felaktig

-Du vänder dig till Aimo för att lösa det med dem.