Frågor & svar

Här finner du några vanliga frågor som ofta ställs. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”För boende”.

Vänd dig till föreningens vicevärd. Till garageplatserna är det kö, bilplats med eller utan motorvärmare kan erhållas direkt.

Läs på Välkomstbrev_Strandparken, där tjänsterna beskrivs och där kontaktuppgifter finns för att kontakta Sappa.

Ring Telia 90200 för att få bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ring Sappa 0774-444 744, för att få bredbandsuppkoppling via koaxialkabel (TV-uttaget).

IP-telefoni kan du få via både Telia och Sappa.  

Du vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse med en formell förfrågan (skriftlig gärna med en enklare ritning)om att få göra de åtgärder du tänkt dig. Först efter besked (positivt eller negativt) kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner. Om du gör ingrepp i bärande väggar måste dessutom anmälan göras till kommunen, när du fått klartecken från föreningen.

Du vänder dig till Aimo för att lösa det med dem.

Styrelsen har anlitat CATV för att hitta orsaker till problemen. CATV har gjort mätningar på antennstammarna och hittat några fel som de åtgärdat. En möjlig felkälla till bildstörningar kan vara dåliga anslutningssladdar från antennuttaget till TV-apparaten. Vi har därför bett CATV att göra 50 st nya sladdar. Om du har upplevt problem och misstänker att det kan vara aktuellt i din lägenhet kan du hämta ut en sladd hos Greger. Vi kommer beställa fler det finns ett större behov.

När det gäller bredbandet har vi kontaktat Sappa som meddelar att alla ska ha tillgång till det bredband som heter ARRIS-BXBY-5G. Kontrollera att ni har ställt in smart-TV, mobiler och läsplattor på det bredbandet, då bör TV-bilden på t.ex. SVT-Play inte hacka. I stora lägenheter med två antennuttag kan det bli bättre om ni flyttar servern till ett uttag närmare TV-apparaten. Om ni gjort ovanstående och problemen kvarstår ska ni kontakta Greger eller Alexander för ytterligare hjälp.