Hjärtstartare till Strandparken

Föreningen har nu införskaffat en hjärtstartare.

Den finns monterad i entréen utanför kontoret, dit samtliga boenden i Strandparken har nyckel.

En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Innan hjärtstartaren är på plats påbörjas hjärt-lungräddning och 112 larmas.

Själva hjärtstartaren är självinstruerande när man startar den.  Du kan kontakta Tommy Engwall (se kontaktuppgifter på styrelsesidan) om du vill ha en genomgång. Han kommer även att bjuda in till introduktion  inom kort.

En hjärtstartare är livsavgörande och räddar liv!