Om föreningen

Brf Strandparken bildades 1987. Föreningen består av 4 flerbostadshus och ett garage med parkeringsdäck. Totalt finns 258 lägenheter och 9 lokaler, där föreningen disponerar fem av dem och övriga är uthyrda till verksamheter. Lägenhetsytan är 20808 m² och lokalytan är 843m².

Fördelningen av lägenheter: 51 st 1 rum och kök, 56 st 2 rum och kök, 62 st 3 rum och kök, 88 st 4 rum och kök samt 1 st 5 rum och kök.

Fastighetsbeteckningarna för föreningens fastigheter är: Dingersjö 54:11 (garaget), Dingersjö 54:12 (Tallvägen 3), Dingersjö 54:13 (Tallvägen 5), Dingersjö 54:14 (Tallvägen 7) och Dingersjö 54:15 (Tallvägen 9). Samtliga fastigheter bebyggdes 1972 och var fram till 1987 hyresrätter.

Föreningens styrelse består av 7 ordinarie ledamöter. Räkenskapsåret är 1 jan- 31 dec. Årsstämma hålls varje år senast 30 juni.

Föreningen har två heltidsanställd fastighetsskötare. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Förvaltnings AB Castor.