Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du rätten till en bostad i föreningens hus, samtidigt har du också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

I föreningens stadgar finns föreskrivet vilka regler som gäller och vilket ansvar du som medlem har, förutom detta ska du även följa föreningens ordningsföreskrifter som är:

 • Du ska vårda och underhålla din lägenhet liksom föreningens övriga utrymmen.
 • Husens entrédörrar och källardörrar ska alltid vara stängda och låsta. Detta för att förhindra obehöriga personer att vistas i trapphus och hissar.
 • Branddörrarna i källaren ska vara stängda.
 • Brandvarnare ska vara installerade och fungerande i lägenheterna.
 • Du får inte väsnas efter 22.00 så att kringboende störs.
 • Du får inte utföra arbeten (underhåll, borra eller spika i väggar) som kan störa grannar efter kl. 20.00 eller före kl. 07.00. Helger får arbete utföras mellan kl. 09.00 och 18.00.
 • Du får inte blockera dörrar, trappor, entréer samt källargångar med skräp, lådor, cyklar, barnvagnar exempelvis
 • Rökning i allmänna utrymmen och i anslutning till våra entreer är inte tillåtet.
 • Du får inte rasta hundar inom området. Hundar skall vara kopplade.
 • Du får inte mata fåglar på och från fastighetens balkonger och på våra gräsmattor.
 • Upptäcks skadedjur inom fastigheten, ska du kontakta vicevärden omgående.
 • Du får inte ha giftiga djur i lägenheten.
 • Du får inte parkera bilen vid entréerna. Endast i- och urlastning tillåts, max 15 minuter.

Du är skyldig att se till att dessa föreskrifter även följs av besökare, hantverkare och övriga inom hushållet.