Renovering av garaget och sommarens övriga arbeten

Nu påbörjas arbetet med renovering av garaget. Läs mer om det samt andra arbeten som kommer att göras under sommarhalvåret.

Klicka på länken nedan och läs mer om vad som ska göras, tidplaner mm.

Info 2022 04 25