Styrelse

Ordförande: Stig Johansson, Tallvägen 7A

Vice ordförande: Jan Lindqvist, Tallvägen 5B

Sekreterare: Helena Brus, Tallvägen 5A

Ledamot: Tommy Westin, Tallvägen 5B

Ledamot: Karin Backlund, Tallvägen 7B

Ledamot: Annika Sundling, Tallvägen 5B

Ledamot: Bengt-Arne Sjöberg, Tallvägen 9B