Styrelse

Ordförande: Tommy Westin, Tallvägen 5B

Sekreterare: Helena Brus, Tallvägen 5A

Ledamot: Tommy Engwall, Tallvägen 9B

Ledamot: Carina Bergquist Palm, Tallvägen 9B

Ledamot: Annika Sundling, Tallvägen 5B

Ledamot: Bengt-Arne Sjöberg, Tallvägen 9B

Ledamot: Lena Sandersjöö, Tallvägen 9A