Styrelse

Ordförande: Tommy Westin, Tallvägen 5B
Sekreterare: Helena Brus, Tallvägen 5A
Ledamot: Tommy Engwall, Tallvägen 9B
Ledamot: Carina Bergquist Palm, Tallvägen 9B
Ledamot: Annika Sundling, Tallvägen 5B
Ledamot: Bengt-Arne Sjöberg, Tallvägen 9B
Ledamot: Lena Sandersjöö, Tallvägen 9A